Opšti cilј projekta je da razvija i promoviše prekogranični turizam zasnovan na održivom korišćenju lokalnih resursa.

Posebni cilј projekta je da podrži integraciju regionalnih vina u prekograničnom turizmu u opštinama Negotin, Knjaževac i Kladovo u istočnoj Srbiji i Vidina u severozapadnoj Bugarskoj

Rezultati projekta:

  • Održana su četiri foruma proizvođača vina iz prekograničnog regiona. Kao rezultat tih foruma uspostavlјena je mreža između proizvođača vina u regionu Vidina sa onima u Timočkoj krajini.
  • Integracija prekograničnih vina u hotelima, restoranima i specijalizovanim prodavnicama u oba regiona.
  • Pobolјšan i proširen muzej vina. Gosti turisti u prekograničnom regionu mogu da saznaju o istoriji vinarstva u ovim regionima, kao i da dobiju informacije o tekućoj proizvodnji.
  • Uspostavljen je zajednički prekogranični turistički Put vina sa cilјem promocije vinskih podruma dva cilјna regiona, što će omogućiti turistima da ih posete i da probaju i kupe lokalna vina.
  • Promocija Puta vina kroz štampanje promotivnih brošura, gde je vinski podrum označen kao jedan promotivni paket, pripremljeni promotivni kompleti vinskih čaša za degustaciju vina, izrađen veb sajt za Put vina, organizovano učešće domaćih proizvođača vina na Sajmu vina u Negotinu, organizovana promotivna turneja po Putu vina za turoperatere i turističke agencije iz Bugarske i Srbije.