• Razmena iskustava između aktera iz različitih sektora (javni, poslovnii civilni) i različitih ciljnih grupa
  • Postavljanje okvira za iznalaženje zajedničkih rešenja za slične probleme
  • Razvoj prekogranične teritorijalne saradnje
  • Promocija prekogranične teritorijalne saradnje
  • Podrška uspostavljanju pravnog i institucionalnog okvira za planiranje, organizovanje, koordiniranje i realizaciju razvoja teritorijalne saradnje
  • Edukacija građana o značaju teritorijalne saradnje
  • Konsultativne aktivnosti sa svim subjektima u cilju razvoja teritorijalne saradnje
  • Javno zalaganje za razvoj teritorijalne saradnje
  • Podsticanje međuopštinske i prekogranične saradnje,
  • razvoj konkurentnosti lokalnih, regionalnih i prekograničnih proizvoda.