Udruženje Duh Balkana je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja međunarodne saradnje u prekograničnom području Srbije i Bugarske.

Osnivači

 • Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije, RARIS, Zaječar
 • Асоциация за насърчаване на туризма – Vidin
 • Udruženje Sabor na Kadibogazu, Knjaževac

Ciljevi Udruženja

 • Razmena iskustava između aktera iz različitih sektora (javni, poslovnii civilni) i različitih ciljnih grupa
 • Postavljanje okvira za iznalaženje zajedničkih rešenja za slične probleme
 • Razvoj prekogranične teritorijalne saradnje
 • Promocija prekogranične teritorijalne saradnje
 • Podrška uspostavljanju pravnog i institucionalnog okvira za planiranje, organizovanje, koordiniranje i realizaciju razvoja teritorijalne saradnje
 • Edukacija građana o značaju teritorijalne saradnje
 • Konsultativne aktivnosti sa svim subjektima u cilju razvoja teritorijalne saradnje
 • Javno zalaganje za razvoj teritorijalne saradnje
 • Podsticanje međuopštinske i prekogranične saradnje,
 • razvoj konkurentnosti lokalnih, regionalnih i prekograničnih proizvoda.

Aktivnosti Udruženja:

 • Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti teritorijalne saradnje.
 • Objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na teritorijalnu saradnju, u skladu sa zakonom;
 • Organizuje stručnjake za rad na edukaciji svojih članova i ostalih zaintrsovanih za oblast teritorijalne saradnje;
 • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, nevladinim i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave teritorijalnom saradnjom
 • Organizuje javna zagovaranja na temu teritorijalne saradnje
 • Aktivno se bavi promocijom teritorijalne saradnje,
 • Organizuje istraživanja vezana za razvoj teritorijalne saradnje;,
 • Aktivno se zalaže za jednakost svih građana i protiv je svih vidova diskriminacije.
 • Aktivno radi na promociji i razvoju prekogranične oblasti istočne Srbije i severo-zapadne Bugarske;
 • Organizuje javna zagovaranja na temu promocije i razvoja teritorijalne saradnje