Štampa

Opšti cilј projekta je da razvija i promoviše prekogranični turizam zasnovan na održivom korišćenju lokalnih resursa.

Posebni cilј projekta je da podrži integraciju regionalnih vina u prekograničnom turizmu u opštinama Negotin, Knjaževac i Kladovo u istočnoj Srbiji i Vidina u severozapadnoj Bugarskoj

Rezultati projekta: