Iscrtavamo nove puteve vina kroz vinograde istočne Srbije sve do zapadne Bugarske.
Posetite digitalnu platformu putevi vina “Duh Balkana” na https://wineroutesob.com. Tu je predstavljeno osam puteva vina u istočnoj Srbiji i severozapadnoj Bugarskoj. Ona pruža sve informacije o putevima vina “Duh Balkana” i besplatno korišćenje on-line mape i upoznavanje glavnih znamenitosti i atrakcija. Na platformi su predstavljene najbolje vinarije, restorani, objekti smeštaja i još mnogo toga.

Degustacije vina u dve vinarije u zapadnoj Bugarskoj i dve vinarije u istočnoj Srbiji:

ISTOČNA SRBIJA

 

 

ZAPADNA BUGARSKA