AD - VISION

Unapređenje kapaciteta za održivi turizam prekogranične destinacije Stara planina.

 

VENI, VINO, VICI

Razvijanje i promovisanje prekograničnog turizma zasnovanog na održivom korišćenju lokalnih resursa.